Punjabi » Stories » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾਕਹਾਣੀ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾnarlabaldev47044
ਇਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ( ਗਗਨkamal36520
ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ)GaganBrar591116235
ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀindianjeet11566
ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾgoldyarman11420
ਇਕ ਰਾਤmukhtiarwarval10926
ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂSofine10852
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀmukhtiarwarval10710
ਮਾਂjugtarsingh10652
ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰsofine7411
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇkuljeetdhillon6307
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂdardekhuda6148
ਤਿੜਕਿਆ ਬੰਦਾjappibrar5910
Pyaar sattadhillon5175
ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿsattadhillon5147
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾ (ਭਾਗ-narlabaldev5066
ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸਬੂਕ ਤਕ bharpurmanila5061
ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤranvirsingh4880
ਧੂਣੀGOLDYARMAN4829
ਸੁੰਨਸਾਨmukhtiarwarval4596
ਆਵਦੀ ਧਰਤੀparmjit4498
ਦਲਦਲmukhtiarwarval4401
ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾmukhtiarwarval4324
ਦਾਸਤਾਨmukhtiarwarval3873
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨluckyrandhawa3831
{ [1] [2] }

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ