Punjabi » Stories » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾਕਹਾਣੀ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾnarlabaldev49438
ਇਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ( ਗਗਨkamal37217
ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ)GaganBrar591116814
ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀindianjeet12009
ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾgoldyarman11770
ਇਕ ਰਾਤmukhtiarwarval11262
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀmukhtiarwarval11179
ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂSofine11120
ਮਾਂjugtarsingh11037
ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰsofine7693
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇkuljeetdhillon6525
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂdardekhuda6317
ਤਿੜਕਿਆ ਬੰਦਾjappibrar6201
ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿsattadhillon5306
Pyaar sattadhillon5305
ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸਬੂਕ ਤਕ bharpurmanila5227
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾ (ਭਾਗ-narlabaldev5207
ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤranvirsingh5020
ਧੂਣੀGOLDYARMAN4979
ਸੁੰਨਸਾਨmukhtiarwarval4738
ਆਵਦੀ ਧਰਤੀparmjit4611
ਦਲਦਲmukhtiarwarval4549
ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾmukhtiarwarval4524
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨluckyrandhawa3993
ਦਾਸਤਾਨmukhtiarwarval3992
{ [1] [2] }

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ