Punjabi » Stories » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾਕਹਾਣੀ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾnarlabaldev44449
ਇਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ( ਗਗਨkamal35713
ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ)GaganBrar591115407
ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀindianjeet11026
ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾgoldyarman11004
ਇਕ ਰਾਤmukhtiarwarval10554
ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂSofine10501
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀmukhtiarwarval10146
ਮਾਂjugtarsingh10140
ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰsofine7073
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇkuljeetdhillon6045
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂdardekhuda5947
ਤਿੜਕਿਆ ਬੰਦਾjappibrar5670
Pyaar sattadhillon5009
ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿsattadhillon4945
ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸਬੂਕ ਤਕ bharpurmanila4879
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾ (ਭਾਗ-narlabaldev4875
ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤranvirsingh4695
ਧੂਣੀGOLDYARMAN4663
ਸੁੰਨਸਾਨmukhtiarwarval4452
ਆਵਦੀ ਧਰਤੀparmjit4345
ਦਲਦਲmukhtiarwarval4245
ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾmukhtiarwarval4063
ਦਾਸਤਾਨmukhtiarwarval3710
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨluckyrandhawa3620
{ [1] [2] }

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ