Punjabi » Stories » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾਕਹਾਣੀ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾnarlabaldev53324
ਇਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ( ਗਗਨkamal38231
ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ)GaganBrar591117545
ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀindianjeet12701
ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾgoldyarman12311
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀmukhtiarwarval11953
ਇਕ ਰਾਤmukhtiarwarval11703
ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂSofine11616
ਮਾਂjugtarsingh11423
ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰsofine8054
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇkuljeetdhillon6870
ਤਿੜਕਿਆ ਬੰਦਾjappibrar6574
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂdardekhuda6558
ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿsattadhillon5535
Pyaar sattadhillon5534
ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸਬੂਕ ਤਕ bharpurmanila5454
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾ (ਭਾਗ-narlabaldev5445
ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤranvirsingh5208
ਧੂਣੀGOLDYARMAN5155
ਸੁੰਨਸਾਨmukhtiarwarval4920
ਆਵਦੀ ਧਰਤੀparmjit4777
ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾmukhtiarwarval4750
ਦਲਦਲmukhtiarwarval4744
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨluckyrandhawa4193
ਦਾਸਤਾਨmukhtiarwarval4190
{ [1] [2] }

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ