Punjabi » Stories
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ


ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 6 ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::

 • ਸਾਧਾਰਣ [30 ਕਹਾਣੀਆਂ]
 • ਵਿਅੰਗਮਈ [8 ਕਹਾਣੀਆਂ]
 • ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ [28 ਕਹਾਣੀਆਂ]
 • ਲੋਕ-ਤੱਥ [4 ਕਹਾਣੀਆਂ]
 • ਧਾਰਮਿਕ [3 ਕਹਾਣੀਆਂ]
 • ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ [1 ਕਹਾਣੀਆਂ]

 • ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

  ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
  ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ