Music » Punjabi Singers » ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ
ਸੰਗੀਤ » ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ » ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ


ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ
ਜਨਮਦਿਨ:
ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ:

ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ  

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾ:

ਆਦਰਸ਼:

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ:

ਇਸ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।