Music » Punjabi Singers » ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
ਸੰਗੀਤ » ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ » ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ


ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
ਜਨਮਦਿਨ:
ਜਨਮ ਸਥਾਨ:ਬੂਰਚੰਦ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ:

ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ  

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾ:

ਆਦਰਸ਼:

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ:

ਇਸ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।