Music » Punjabi Singers » ਰਾਵੀ ਬੱਲ
ਸੰਗੀਤ » ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ » ਰਾਵੀ ਬੱਲ


ਰਾਵੀ ਬੱਲ
ਜਨਮਦਿਨ:
ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ:

ਰਾਵੀ ਬੱਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
ਰਾਵੀ ਬੱਲ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ  

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾ:

ਆਦਰਸ਼:

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ:

ਇਸ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।