Music » Punjabi Singers » ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ
ਸੰਗੀਤ » ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ » ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ


ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ
ਜਨਮਦਿਨ:
ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ:

ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ  

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾ:

ਆਦਰਸ਼:

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ:

ਇਸ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।