Music » Punjabi Singers » ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ
ਸੰਗੀਤ » ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ » ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ


ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ
ਜਨਮਦਿਨ:
ਜਨਮ ਸਥਾਨ:ਸ਼ਫੀ ਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ)
ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ:

ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ  

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ:

ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਈਨਾ:

ਆਦਰਸ਼:
ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ:

ਇਸ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।