Punjabi » Joke » ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਦੋ ਮਰਨ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਮਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ » ਚੁਟਕਲਾ » ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਦੋ ਮਰਨ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਮਸਾ


« ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਦੋ ਮਰਨ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਮਸਾ »

ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ 4130 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
majorsinghsidhu ਵਲੋਂ 2013-03-13 15:58:54 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਦੋ ਮਰਨ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਮਸਾ ਮਸਾ ਸਹੇਲੀ ਮਨਾ ਕੇ DATE ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ.................................. ਤੇ ਓਦਰੋ ਬਾਪੂ ਆ ਕੇ ਕਹੇ.................................................................................. ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਬਾਇਨ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਉਪਰੋ ਸਾਲਾ ਮੋਸਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੱਤ ਹੋਵੇ .......................

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੁਟਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 22 ਜੀ
tarsem.aulakh ਵਲੋਂ 2013-09-10 10:58:19 ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਚੁਟਕਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ