Punjabi » Joke » " ਅਮਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ " ਅੱਗੋ " ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ " "
ਪੰਜਾਬੀ » ਚੁਟਕਲਾ » " ਅਮਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ " ਅੱਗੋ " ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ " "


« " ਅਮਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ " ਅੱਗੋ " ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ " " »

ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ 5491 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
rickyajnoha ਵਲੋਂ 2013-04-30 17:40:39 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

" ਅਮਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ "

ਅੱਗੋ
" ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ "

" ਅਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ "
" ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਸੀਤਾ "
"
" ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਅੱਯੋਧਿਆ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਿਆ " xD

" ਸੋਰੀ ਮਾਤੇ "

( Ricky Ajnoha )

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੁਟਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਚੁਟਕਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ