Punjabi » Joke » ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੋਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ ਜਿਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਚੁਟਕਲਾ » ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੋਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ ਜਿਵੇ


« ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੋਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ ਜਿਵੇ »

ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ 2299 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
gumnaamkalakaar ਵਲੋਂ 2014-04-10 10:19:09 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੋਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ
ਜਿਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਦੀ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਸਣਾ ਏ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ ਕਿੱਤੇ ੳ ਅੱਖਿਆ ਰਾਂਹਿ ਜਾਣੇ
ਿਕੱਤੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ੳ ਿਕਉ ਿਦਉਲ ਲਿਖਦਾ ਗਾਣੇ
ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ੳ ਕਲਮ ਲਿਆ ਦੇ
ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈ ਕਰ ਹਾਂ ਪਿਆਰ
ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨੰੂ ੲਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇ
Deol

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੁਟਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਚੁਟਕਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ