Punjabi » Joke » ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ » ਚੁਟਕਲਾ » ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ


« ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ »

ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ 4410 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
babbaltarpalla ਵਲੋਂ 2013-08-22 07:18:09 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹੰਦਾ ਹੈ
""ਹੇਲੋ ਮੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ""
ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹੰਦਾ ਹੈ
:"ਹਾ ਹਾਏ ਓਦਰੋਂ ਵ ਮੈ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.,.,.,,..

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੁਟਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਚੁਟਕਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ