Punjabi » Joke » ਸੰਤਾ =ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨੋਟ ਪਰ ਹਸਤੇ ਕਿਉ
ਪੰਜਾਬੀ » ਚੁਟਕਲਾ » ਸੰਤਾ =ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨੋਟ ਪਰ ਹਸਤੇ ਕਿਉ


« ਸੰਤਾ =ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨੋਟ ਪਰ ਹਸਤੇ ਕਿਉ »

ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ 5121 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
tarsem.aulakh ਵਲੋਂ 2013-03-19 11:26:41 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਸੰਤਾ =ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨੋਟ ਪਰ ਹਸਤੇ ਕਿਉ ਰਹਿਤੇ ਹੈ
ਬੰਤਾ =ਰੋਏਗੇ ਤਾ ਨੋਟ ਗਿਲਾ ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ =ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ
ਤਰਸੇਮ ਔਲਖ 9872191910

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੁਟਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਚੁਟਕਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ