Punjabi » Boli » VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA NAAN, GIDA TA JACHA DA,
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA NAAN, GIDA TA JACHA DA,« VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA NAAN, GIDA TA JACHA DA, »
ਇਹ ਬੋਲੀ 2618 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2012-04-05 04:47:42 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

VARI VASI KHATAN GAY SI,
KHATE KE LAYADA NAAN,
GIDA TA JACHA DA,
JE NACHE MUNDA DE PANE.........

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ