Punjabi » Boli » ਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲੇਆਦਏ ਦਾਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲੇਆਦਏ ਦਾਨੇ« ਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲੇਆਦਏ ਦਾਨੇ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 5335 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-05 05:32:31 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ
ਖਟ ਕੇ ਲੇਆਦਏ ਦਾਨੇ
ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂ ਜਾਹਰਾ ਅਖ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ -2

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ