Punjabi » Boli » VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA TEER, GIDA TA JACHA DA,
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA TEER, GIDA TA JACHA DA,« VARI VASI KHATAN GAY SI, KHATE KE LAYADA TEER, GIDA TA JACHA DA, »
ਇਹ ਬੋਲੀ 2030 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2012-04-05 04:46:46 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

VARI VASI KHATAN GAY SI,
KHATE KE LAYADA TEER,
GIDA TA JACHA DA,
JE NACHEN MUNDA DE VEER.........

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ